Početnički časovi skijanja I

– Obuka se bazira na sticanju statičke i dinamičke ravnoteže kod polaznika, kontroli brzine i usvajanju tehnike zaustavljanja kao i osnovnog zaokreta.

– Najosetljivija faza početnickih časova je prvi kontakt sa snegom, stoga se prvi koraci odvijaju na horizontaloj podlozi kako bi polaznik stekao osećaj o opremi i klizanju. Prvi spust se obavlja na veoma blagoj padini koja se završava horizontalnom podlogom.

– Časovi se isključivo odvijaju poštujući metodske i didaktičke principe : od lakšeg ka težem, od jednostavnijeg ka složenijem, od poznatog ka nepoznatom.

– Brzina napredovanja u skijanju isključivo zavisi od motoričkih sposobnosti polaznika. U svakom usvajanju nove tehnike kretanja, jako je bitno da se pokret nauči pravilno izvoditi, jer jednom pogrešno usvojeni pokret je teško kasnije izbaciti, zbog toga smo posvećeni početničkim časovima skijanja sa posebnom pažnjom.

– Časovi se mogu obavljati u grupama, ali je najpoželjni mogući način pohadjanje individualnih časova, eventualno u što manjim grupama. U našoj ponudi se takodje nalazi i mogućnost video-analize ( što znatno ubrzava proces učenja skijanja).

Uz dobru demonstraciju i racionalno koncipiranu tehniku u procesu obuke skijanja, skijanje veoma brzo postaje uživanje i zadovoljstvo.

Prijavi se na ovaj kurs odmah, postani skijaš!

#aa51e5