Streličarstvo

Testirajte sebe i svoje umeće iz streličarstva uz naše instruktore, na planinskom vazduhu i suncu, okruženi neverovatnom prirodom!

Ne može se sa sigurnošću utvrditi kada je tačno izmišljen luk i strela, medjutim, istoričari se slažu da je pronalazak luka i strele, uz pronalazak točka, jedan od najbitnijih momenata u razvoju ljudske civilizacije.

Zahvaljujući luku i streli čovek je mogao lakše da dodje do hrane, da savlada neprijatelja i da uspostavi kontrolu nad prirodom. Doživi taj osećaj makar na dan.
Streličarstvo je univerzalni sport kojim se ravnopravno bave oba pola,
deca i odrasli, invalidi, razvijajući sigurnost i poverenje, mentalni i fizički balans, respekt i poštovanje.

Učesnici se vodjeni instruktorom upoznaju sa osnovama ovog sporta, i polako usvajaju osnovnu tehniku potrebnu za ovaj sport. Kroz animaciju i igre učesnici stiču sigurnost u vladanju tehnikom. Streličarstvo je olimpijski sport koji od učesnika traži mir i relaksaciju a u planinskom ambijentu to je upravo ono čemu čovek i teži.

#8fba00