Škola skijanja za odrasle

Početnički časovi I

– Obuka se bazira na sticanju statičke i dinamičke ravnoteže kod polaznika, kontroli brzine i usvajanju tehnike zaustavljanja kao i osnovnog zaokreta.

– Najosetljivija faza početnickih časova je prvi kontakt sa snegom, stoga se prvi koraci odvijaju na horizontaloj podlozi kako bi polaznik stekao osećaj o opremi i klizanju. Prvi spust se obavlja na veoma blagoj padini koja se završava horizontalnom podlogom.

– Časovi se isključivo odvijaju poštujući metodske i didaktičke principe : od lakšeg ka težem, od jednostavnijeg ka složenijem, od poznatog ka nepoznatom.

– Brzina napredovanja u skijanju isključivo zavisi od motoričkih sposobnosti polaznika. U svakom usvajanju nove tehnike kretanja, jako je bitno da se pokret nauči pravilno izvoditi, jer jednom pogrešno usvojeni pokret je teško kasnije izbaciti, zbog toga smo posvećeni početničkim časovima skijanja sa posebnom pažnjom.

Uz dobru demonstraciju i racionalno koncipiranu tehniku u procesu obuke skijanja, skijanje veoma brzo postaje uživanje i zadovoljstvo.
Prijavi se na ovaj kurs odmah, postani skijaš!

Početnički časovi II

– Obuka se bazira na usvajanju varijanti tehnika zaokreta na svim vrstama podloga i nagiba terena.

– Početnicki časovi II podrazumevaju rad sa polaznicima koji imaju odredjeni nivo predznanja.

Ako si nekad skijao/la, a još uvek nisi sasvim siguran usvoju tehniku skijanja, ovo je odličan način da pravilno razviješ svoju tehniku.

 

Usavršavanje tehnike

– Časovi usavršavanja predstavljaju vid nastave sa polaznicima koji imaju skijaškog iskustva najmanje tri godine.– Rad se bazira prvenstveno na korekciji do tada naučene tehnike skijanja, sredstvom odgovarajućih vežbi korekcije, kao i video analizom, a zatim i usvajanju novih varijanti tehnika zaokretanja i dovodjenje do njihovog automatizma.

Dovedi svoje skijanje do zavidnog nivoa, uz pomoć vrhunskih skijaških trenera i instruktora.

#aa51e5