Pešačke ture

Osobe koje često uživaju u šetnjama žive duže, a blagotvoran uticaj
zabeležen je i kada su u pitanju mentalno zdravlje i raspoloženje jer
povećava kapacitet pluća i protok kiseonika organizmom.

Šetnjom na planinskom vazduhu čovek postiže dubinsku regeneraciju duha i tela, oslobađa se pogubnog delovanja svakodnevnog stresa.

Nacionalni park Kopaonik nudi veliki broj pešačkih staza.
U skladu sa vašim potrebama i fizičkom kondicijom, sortirali smo staze u tri kategorije:

Lake trajanje( od 45 min do 90 min )
Srednje trajanje( od 90 min do 240 min )
Teške trajanje( od 240 min do 7h )

Tako da u zavisnosti od vaše fizičke pripremljenosti možete da birate stepen fizičkog naprezanja. U izboru ce vam pomoci i naši vodiči koji su uvek respoloženi da vam ispričaju karakteristike svake pešačke ture koja vas interesuje.

Odredjene pešačke ture uključuju i branje šumskog voća i lekovitog bilja

IZDVAJAMO
  1. JANKOVE BARE

Ukupna dužina staze : oko 12 km Vrsta staze: turističko-rekreativna staza Trajanje pešačke ture: oko 4 sata Stepen težine: srednje teška staza Jankove bare nalaze se na području Ravnog Kopaonika (1420-1650mnv).

Predeo je obrastao gustom četinarskom šumom kroz koju vijuga više potoka koji se ulivaju u Samokovsku reku. Jankova bara je prirodni rezervat i najveća tresava na Kopaoniku (prirodna, hidrološka pojava sa karakterističnom vegetacijom nastala kao posledica isparenja mnogih bara i potoka), sa većim brojem tresavskih zajednica retkih ekosistema kojima obeležje daju mahovine kao i specifičnie zajednice smrče, jele, crnog i belog bora.

Promene klime usled globalnog zagrevanja i zagađenja jasno se mogu videti u ovom rezervatu, na žalost, i to kroz pojavu sušenja šume. Nacionalni park Kopaonik prati stanje sušenja i sprovodi adekvatne mere zaštite koje između ostalog podrazumevaju i povremenu seču bolesnih stabala. Staza do Jankovih bara ide iz centra konaci „Sunčani vrhovi“, pa preko parkinga u pravcu severa, dolazi se do staze koja blagom nizbrdicom vodi ka „velikoj livadi“ poznatoj kao Crvene bare (tresava prečnika oko 1,5 km). Od velike livade stazom se prelazi nekoliko potoka i u velikom luku (krivini) približava se kolskom putu i paralelno vodi prema Jeličić strugari ( čuveni domaćin iz Brusa, Boža Jeličić je 1901. godine dobio od Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin, Kopaonik na upravljanje, i sagradio je jednu od najmodernijih strugara tog vremena odakle je isporučivana građa u sve poznatije evropske centre).

Ostaci Jeličića strugare nalaze se ispod visa „Đakov grob“ (1650mnv). Na tom mestu se nalazi spomen ploča đacima ratnicima, „ deci cveća“ nastadalim u Velikom ratu 1914-1918.godine Staza nastavlja do ulaza u rezervat Jankovae bare.

Postoje zapisi da su preko ovog mesta prolazile mnoge vojske, a tuda je prošla i vojska cara Lazara na putu za Kosovo 1389. godine. Mađarska vojska na čelu sa Jankom Hudinjaninom prošla je ovuda 1448. godine, pa je po Janku ovaj rezervat i dobio ime. Staza vodi preko potoka i treba se pažljivo kretati po ovom podvodnom terenu. Da bi se kretanje osiguralo i rezervat učinio što pristupačnijim nacionalni park je napravio drvenu stazu izdignutu iznad potoka i bara. Na taj način bez bojazni možete fotografisati predele i uživati u prirodi.

Rezervat je stanište mnogih retkih i zakonom zaštićenih biljnih vrsta kao što su barski petolist, gorki trolist, uskolisni vetrogon i različitih vrsta orhideja. Jankova bara predstavlja rezervat za različite životinjske vrste, posebno za predstavnike gmizavaca i vodozemaca, ali i za faunu ptica i insekata. Prostor oko tresave služi za let šumske šljuke, kao gnezdilište gaćaste kukumavke, sove utine, planinske pliske, kraljića, lešnikare… Od ptica zastupljeni su: sivi soko, obična vetruška,mišar, planinska crvenperka, planinska senica i druge.

#59a000