AKTIVNOSTI

SVE AKTIVNOSTI

Izaberite aktivnost koja vama odgovara. Upoznajte se sa aktivnostima koje pružamo na svakoj od destinacija. Ova sekcija predstavlja pojedinačne aktivnosti namanjene individualcima i uopšteno predstavlja na šta se svaka aktivnost odnosi i kako je koncipirana.

Pojedine aktivnosti imaju veći broj varijacija odnosno različitih ponuda/izbora.

AVANTURE

Želite da provede ceo dan u prirodi, ili samo jedno pre podne ? Avanture su sklop nekoliko aktivnosti u jedne dinamične programe aktivnog boravka u prirodi. Nastojali smo da kreiramo ove programe tako da se za vreme trajanja programa učesnici susretnu sa dosta različitih aktivnosti i na taj način iz totalno različitih perspektiva osete okruženje u kojem se kreću, stičući sigurno nezaboravna iskustva i fenomenalne doživljaje.

Trenutno ne postoje avanture za izabranu destinaciju